นครสวรรค์-ชาวชัยนาทศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ คุรุประชาสรรค์ ขยับขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นครสวรรค์-ชาวชัยนาทศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ คุรุประชาสรรค์ ขยับขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม.)ได้มีการแต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 9 ตำแหน่ง ปรากฏว่ามีชื่อ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการ ภาค 15 ได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายชาตรี ม่วงสว่าง เป็นชาวชัยนาท เกิดที่บ้านบางโพธิ์ศรี ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เรียนชั้นประถมศึกษาที่ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง จากนั้น มาสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รุ่นที่ 19 และได้มาสอบเข้าเรียนต่อที่ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ระดับปริญญาตรีศึกษาที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจบปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
          สำหรับการรับราชการได้บรรจุ และแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้สอน การศึกษานอกโรงเรียน( กศน .)จากนั้น สอบขึ้นเป็น ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ และ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการกศน.จังหวัดมุกดาหาร ตามลำดับ ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามุกดาหาร จากนั้น ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นรองศึกษาธิการภาค 17 และปี 2563 ได้รับตำแหน่ง และแต่งตั้ง เป็นศึกษาธิการภาค 15 นักบริหาร ระดับสูง และในวันที่ 9 มกราคม 2567 ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ จากมติ ครม.ครั้งนี้ สร้างความปราบปลื้มและดีใจให้กับครอบครัวม่วงสว่าง และวงศ์ตระกูล ตลอดจนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงญาติมิตร ชาวจังหวัดชัยนาท ชาวคุรุประชาสรรค์และชาววิทยาลัยเทคนิคสวรรค์ทุกคน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!