บุรีรัมย์-คณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

บุรีรัมย์-คณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้การต้อนรับ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานโรงเรียนทางเลือกด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
          ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จัดการประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ที่ใช้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างรายได้ การฝึกทักษะทางสังคม และศึกษาดูงานโรงเรียนทางเลือกด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ และศึกษาดูงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ นักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา จำนวน 100 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!