อำนาจเจริญ-จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติ

อำนาจเจริญ-จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ/ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (7 ธันวาคม 2566) พล.ต.ต.มารุต เรืองจินตนา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญนำจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 ณ วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยร่วมกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย เก็บกวาดใบไม้ ภายในบริเวณวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าวซึ่งใช้ประโยชน์ร่วมกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!