ประจวบคีรีขันธ์-ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ประจวบคีรีขันธ์-ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

          เมื่อเวลา 9.00 น. วันนี้ (5 ธ.ค. 66) ที่บริเวณลานพิธีเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
         ส่วนที่บริเวณอำเภอบางสะพาน นายวิโรจน์​ ชูแก้ว (ปลัดอาวุโส​/รักษาราชการแทนนายอำเภอบางสะพาน) เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมอันเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อแสดงความภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน เวลา 07.29 พิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เวลา 08.09 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯเวลา 08.29 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเวลา 09.09 น. กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้าและประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว
          สำหรับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญของพสกนิกรชาวไทย ที่จะได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ ตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประชาชนชาวไทยใต้ร่มพระบารมีต่างมีความผาสุกร่มเย็น ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อก่อเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชน ภาพพระราชกรณียกิจที่ปรากฏแก่สายตาประชาชนทั้งในและนอกประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ต่างรับรู้โดยทั่วกันว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์แก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญและหลักยึดเหนี่ยวของพสกนิกรชาวไทย แม้เสด็จสวรรคตล่วงมาจนปัจจุบัน พสกนิกรไทยยังคงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณไม่เสื่อมคลาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!