บุรีรัมย์-เตรียมจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด เพื่อใช้ในกิจกรรมออกร้านกาชาด ประจำปี 2567

บุรีรัมย์-เตรียมจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด เพื่อใช้ในกิจกรรมออกร้านกาชาด ประจำปี 2567

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดบุรีรัมย์ เพื่อใช้ในกิจกรรมออกร้านกาชาด ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ประชุม
          นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดการจัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมออกร้านกาชาด ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 24 – 31 ธ.ค. 2566 นี้ 2567 รวม 8 วัน ณ สนามช้างอารีนา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม นำไปสู่การเพิ่มรายได้ของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ให้สามารถมีรายได้ในการสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ทั้งในท้องที่ทั่วไป และในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
          นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวอีกว่า เพี่อให้การจัดกิจกรรมการออกร้านกาชาดประจำปี 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายภารกิจการจัดงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาดบุรีรัมย์” ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30น. เป็นต้นไป ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเปิดรับบริจาคเงิน ทรัพย์ สิ่งของ จากผู้บริจาค ภาครัฐ และภาคเอกชน ตามวันและเวลา ดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!