นครสวรรค์-นายก อบจ. พบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง แจ้งแนวความร่วมมือดูแลประชาชน

นครสวรรค์-นายก อบจ. พบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง แจ้งแนวความร่วมมือดูแลประชาชน

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายเชิดพันธุ์ มาศรี, นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์, นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ (ส.อบจ.เมือง เขต 5), นายวสันต์ เสียงเรืองแสง ส.อบจ.เมือง เขต 2, นายวิทูร เจริญชัยฤทธิ์ ส.อบจ.เมือง เขต 4, นายชัย วจีสัจจะ ส.อบจ.เมือง เขต 6 และ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมพบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองนครสวรรค์ ครั้งที่ 12/2566 ณ อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบอระเพ็ด ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
          โดย นายก อบจ.นครสวรรค์ ได้กล่าวว่า “ ขอขอบคุณที่ให้โอกาสได้มาพบปะพี่น้องกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองในวันนี้ เพื่อพูดคุย ทบทวนบทบาทหน้าที่ ว่าเราเป็นใคร มาจากไหน ทำหน้าที่อะไร ประชาชนคาดหวังอะไรในตัวพวกเรา เราทำงานท้องถิ่น ท้องที่ ต้องมีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของตัวเอง หน้าที่ของพวกเราก็คือ ทำอย่างไรให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น หลักๆ มี 3 เรื่อง คือ การศึกษา, เศรษฐกิจครัวเรือน และสุขภาวะ อยากให้เอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพราะถ้าเราเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง เราจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรควรทำไม่ควรทำ”
          นายก อบจ.กล่าวต่อว่า “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 3 เรื่อง คือ 1.เป็นศูนย์กลางของปัญหา หมายความว่า ปัญหาที่เราจะลงไปแก้ไขคือปัญหาของประชาชน, 2.เป็นศูนย์กลางแห่งความต้องการ หมายความว่า ถ้ามีปัญหา เค้าก็ต้องการให้เราเข้าไปแก้ไขให้เราไปช่วยเหลือ ตอบสนองความต้องการของชาวบ้าน และ 3.เป็นศูนย์กลางของการรับประโยชน์จากสิ่งที่เราทำ เราต้องตอบโจทย์ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ได้รับการแก้ไข ” นอกจากนี้ นายก อบจ.นครสวรรค์ ยังให้แนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง อปท. และภารกิจของ อบจ. ว่าอะไรที่ อบจ.ทำได้ และอะไรที่ อบจ.ทำไม่ได้ ซึ่งอบจ.ไม่ได้ทอดทิ้ง แต่เราทำเท่าที่ระเบียบจะให้ทำได้ และอยากให้มีหลักการทำงานเหมือนกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!