ปราจีนบุรี-Kick Off เปิดศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ประเดิมที่ อ.ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี-Kick Off เปิดศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ประเดิมที่ อ.ศรีมหาโพธิ

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

          วันนี้ (1 ธันวาคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในกิจกรรม Kick Off การเปิดศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไข และไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี, พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภูมินทร์ สิงหสุต ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี, นายรัชกฤติ พยัคฆ์ นอภ.ศรีมหาโพธิ , พ.ต.อ.มงคล โท้เป๋าผกก.สภ.ศรีมหาโพธิ ,พ.ต.ท.วรวุฒิ งามวัน รองผกก.ป.สภ.ศรีมหาโพธิ และ นายอำเภอศรีมหาโพธิ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอร่วมพิธีด้วย
          นายรณรงค์ กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ และ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดและอำเภอดำเนินการตามแนวทางมาตรการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ด้วยมาตรการการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกรมการปกครอง 3 มาตรการ ดังนี้ มาตรการช่วยเหลือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและสำนักงานเขตทุกแห่งให้อำเภอรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยกรมการปกครองจะนำข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการช่วยเหลือต่อไป , มาตรการเฝ้าระวัง/ป้องกันให้อำเภอไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่งตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้กำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติการณ์ปล่อยเงินกู้นอกระบบ ทวงถามหนี้ โดยการข่มขู่ใช้ความรุนแรงโดยให้รายงานให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดำเนินการต่อไป และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ในพื้นที่ ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ให้ดำเนินการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ และมาตรการปราบปราม กรณีพบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ปล่อยเงินกู้นอกระบบ ให้ดำเนินการตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดและชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอ เป็นผู้ดำเนินการใช้กฎหมายในการปราบปรามผู้ที่กระทำความผิด อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ เป็นธรรม”
          และกล่าวต่อไปว่า เป็นนโยบายที่สำคัญของประเทศ ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบ ในเรื่องของการใช้ความช่วยเหลือ เพื่อที่จะได้รับทราบว่ายังมีคนที่มีหนี้นอกระบบที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นจำนวนมากน้อยเท่าไร แล้วจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันที เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ แล้วอย่างที่เราได้ทราบข้อมูลแล้ว ก็ได้ให้พูดคุยกับทางเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้ด้วยว่าที่สามารถที่จะ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประนีประนอม เริ่มต้นปรับลดดอกเบี้ยที่เกินกฎหมายกำหนด แต่บางส่วนก็ยังมีที่ไม่ สามารถที่จะตามเรื่องนี้ได้ แล้วก็มีพฤติกรรมที่ เรียกเกินกว่ากฎหมายกําหนด แล้วก็มีพฤติกรรมในการไปทวงถามหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เราก็ได้แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ, ฝ่ายปกครองกับทหาร เข้าไป ช่วยเหลือไปดูแลพี่น้องประชาชนได้ส่วนหนึ่งแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็สามารถแจ้งให้ทางสํานักงานหรือว่าสถาบันการเงินมาให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนแล้ว ส่วนเรื่องของการป้องกัน ได้แจ้งให้ทางกํานัน – ผู้ใหญ่บ้าน ทางพื้นที่ในชุมชนที่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ทุกส่วน ได้ช่วยกันให้ไปสอดส่องเรื่องจะมีการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบ แล้วก็มีความเดือดร้อนของประชาชนด้วยหรือไม่ สุดท้ายในเรื่องการปราบปราม ถ้ายังพบผู้ที่ปล่อยเงินกู้เกินกว่ากฎหมายกําหนดเป็นจํานวนมากเรียกมาแล้วยังไม่มา หรือยังพฤติกรรมที่จะไปทวงถามหนี้ โดยใช้กําลังหรือว่าผิดกฎหมายเรื่อง พ.ร.บ. ทวงถามหนี้ทั้งหมดนี้ ก็จะได้จับกุมดำเนินคดีโดยเฉียบขาด ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะสันนิษฐานไปก่อนว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพล เพราะฉะนั้นจะต้องดําเนินการกันอย่างเข้มงวดกวดขัน วันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศ เรียกว่าการที่เป็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป มีขั้นตอนในการลงทะเบียนยังไง ก็ได้ยื่นที่มีคิวอาร์โค้ดให้ หรือจะยื่นไปที่เว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยใช้รหัสไอดีของลูกหนี้ แต่ว่าถ้าท่านไม่สะดวกที่จะลงทะเบียนโดยระบบออนไลน์ – ทั้งมาที่ว่าการอําเภอทุกแห่งทั่วประเทศ หรือว่าที่ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดก็ได้ ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําคอยดูแล แล้วก็ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนก็จะเข้าไปดูในพื้นที่ทันที หลังจากนี้จะมีขั้นตอนการดําเนินการอย่างไรต่อไปยังไง ตอนนี้ก็จะช่วยเชิญทางเจ้าหนี้ ลูกหนี้มาไกล่เกลี่ยมาก่อนในครั้งแรก ก็เป็นหนี้กันจริงไหม เป็นจํานวนมากน้อยขนาดไหน ได้จ่ายเงินค่าดอกเบี้ยหรือว่าเงินต้นไปพอสมควรหรือยัง ถ้าไกล่เกลี่ยกันได้ เช่น เจ้าหนี้ยินยอมเจ้าหนี้ยุติไป ก็จะก็ถือว่าจบกัน ก็ถือว่าในเป็นความตกลงกับทั้ง สอง ฝ่าย แต่ว่าถ้ายังเชิญเจ้าหนี้มาแล้วเชิญลูกหนี้มาบ้างไม่มาบ้าง พวกเนี้ยก็จะเรียกตัวเข้ามาที่นี่ก่อน แต่ว่า ถ้าดูแล้วยังปรากฏว่าผิดกฎหมายชัดเจน ยิ่งไปเรียกรับดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดใช้สัญญาที่ไม่เป็นธรรม พวกนี้ก็จะดําเนินคดีตามกฎหมาย ปัญหาของการเป็นหนี้นี้ จากการพูดคุย คือมาจากอะไรก็มาจากเรื่องของการประกอบอาชีพ ส่วน หนึ่ง เรื่องของการใช้ดำรงชีวิตส่วนตัวบ้าง บางทีที่ลูกอาจจะจําเป็นที่จะต้องไปใช้เงินใช้ทอง อาจจะไปหาเงินในระบบอาจจะไม่ทันเวลา ก็ไปขอเงินนอกระบบเขามา ซึ่งเขาก็ให้ๆอย่างรวดเร็ว แต่หลักประกันยังไม่ค่อยมีมากนัก ก็จะมีดอกเบี้ยตรงนี้ที่ค่อนข้างแพง ก็พอเข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนว่าบางครั้งมาที่สถาบันการเงิน อาจจะยังไม่ทันเวลามากนัก แต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อท่านกู้แล้ว ก็มาช่วยกัน นายรณรงค์กล่าว
          ด้านลูกหนี้ ต่างพากันบอกว่า ที่กู้หนี้นอกระบบเพราะขายของไม่ดี เป็นหนี้เขาเลยต้องกู้ เป็นหนี้เยอะอยู่ประมาณเป็นแสน บางคนแสนกว่าบาท เอามาขายของ อยากให้รัฐบาลช่วย ทราบข่าวเรื่องนี้จากทางโทรทัศน์ ขณะที่ นางเอ กล่าวว่าตน กู้นอกระบบกับเจ้าหนี้ มาจากจังหวัดสระบุรี เวลากู้ๆกับเจ้าหนี้ แต่เวลาจ่ายกับลูกน้องมาเก็บเงิน กู้ถึงที่ มี เจ้าหนี้นอกระบบหลายคน รวมๆประมาณแสนกว่าบาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!