ชลบุรี-รมว.ยุติธรรม มอบนโยบายขับเคลื่อน 1 เขต 1 เรือนจำอุตสาหกรรม

ชลบุรี-รมว.ยุติธรรม มอบนโยบายขับเคลื่อน 1 เขต 1 เรือนจำอุตสาหกรรม

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 ธันวาคม 2566 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการทรวงยุติธรรม เดินทางมามอบนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนเรือนจำอุตสาหกรรม และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยมีนาย สหการณ์ เพีชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยนายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสาววริศรา ศิริสุทธิเดชา เลขานุการกรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ผู้บัญชาการเรือนจำ/ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ในเขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชทัณฑ์ ให้การต้อนรับ ณ เรือนจำกลางชลบุรี และทัณฑสถานหญิงชลบุรี จังหวัดชลบุรี
          พันธกิจ ในการคืนคนดีสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ ด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย โดยกระบวนการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ก้าวพลาด ถือเป็นเครื่องมือที่สร้างโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้ฝึกทักษะอาชีพที่มีความสอด คล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เรือนจำจึงเปรียบเสมือนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่สร้างความสำเร็จได้อย่าง เป็นรูปธรรม กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนรูปแบบเรือนจำอุตสาหกรรมตามนโยบายของ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับการจัดตั้งเรือนจำเฉพาะทางอุตสาหกรรม โดยกำหนดเป็นนโยบาย 1 เขต 1 เรือนจำอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้แก่ผู้ก้าวพลาด โดยมุ่งหวังให้คนเหล่านี้ที่ต้องกลับไปใช้ชีวิตในสังคมมีอาชีพที่สุจริตเป็นแรงานที่มีคุณภาพสามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว เป็นพลเมืองดี และลดอัตราการกระทำผิดซ้ำ โดยพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมเรือนจำอุตสาหกรรมประจำเขต 2 เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง ในสังกัดเรือนจำกรางชลบุรี โดยได้กล่าวถึงการดำเนินงานของเรือนจำอุตสาหกรรมแห่งนี้ว่า เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจขวงกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และสถานประกอบการในพื้นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ โดยผู้ก้าวพลาดจะได้รับโอกาสในการพัฒนาฝีมือ และความชำนาญในการประกอบอาชีพจากผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งการได้ทำงานในลักษณะเช่นนี้จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดของผู้ที่เคยกระทำผิดให้สามารถมองเห็นโอกาสของการมีงานทำที่แน่นอน และจะช่วยลดการกลับไปกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งยังทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองที่สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปได้
          นอกจากนี้ ยังได้เดินทาง ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การจัดตั้งเรือนจำอุตสาหกรรมศูนย์บริการข้อมูลภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทไนช์คอล จำกัด” (Call Center) ณ ทัณฑ์สถานหญิงชลบุรี เพื่อร่วมขับเคลื่อนต่อยอดการดำเนินการเรือนจำอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะอาชีพด้านการทำงานกับสถานประกอบการและภาคธุรกิจจริง เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ก้าวพลาดได้มีโอกาสประกอบอาชีพสุจริต ถือเป็นการคืนคนดีสู่สังคม อย่างยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!