ประจวบคีรีขันธ์-อช.กุยบุรี ร่วมกับ กฝผ.ปลูกป่าเสริมและทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า

ประจวบคีรีขันธ์-อช.กุยบุรี ร่วมกับ กฝผ.ปลูกป่าเสริมและทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 นายอรรถพงษ์ เภาอ่อน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบฯ นำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) และ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ จัดกิจกรรมปลูกป่าเสริมและทำโป่งเทียม เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศใกล้แนวเขตเดินสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500,000 โวลล์ จอมบึง – บางสะพาน โดยในครั้งนี้ได้ร่วมกันปลูกกล้าไม้ บริเวณพื้นที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จำนวน 200 ต้น ได้แก่ ต้นตะเคียน 100 ต้น ต้นมะค่า 50 ต้น ต้นเกด 40 ต้น ต้นตาเสือ 10 ต้น และทำโป่งเทียมช่วยเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นให้แก่สัตว์ป่า จำนวน 20 โป่ง พร้อมกันนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี อีกด้วย

          อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลหาดขาม อ.กุยบุรี มีเนื้อที่กว่า 605,625 ไร่ ครอบคลุมทั้ง อำเภอปราณบุรี – สามร้อยยอด – กุยบุรี และอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความหลากหลาย เป็นถิ่นอาศัยที่สำคัญของสัตว์ป่าหายากหลายชนิด และมีสัตว์ป่าที่สามารถพบเห็นได้ง่ายโดยเฉพาะ ช้างป่า กระทิง วัวแดง นก เก้งหม้อ ค่างแว่น และผีเสื้อนานาพันธุ์ มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จนได้รับการขนานนามว่า KUIBURI SAFARI เมืองไทย และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่นิยมชมสัตว์ป่า ประเภทช้างและกระทิง จึงได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมกับชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี และหมู่บ้านรวมไทย โดยประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ปี พ.ศ. 2542 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 90 ของประเทศไทย


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!