อุบลราชธานี-พระวชิรกิจโกศล ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง

อุบลราชธานี-พระวชิรกิจโกศล ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          วันนี้ ( 1 ธ.ค.66 ) พระเดชพระคุณ พระวชิรกิจโกศล, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี พร้อมด้วย พระเดชพระคุณ พระรัตนวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดยางน้อย ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง (นักธรรมชั้นโท – เอก) ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมมอบกัปปิยภัณฑ์ เท่าจำนวน 2,000 บาท และสนับสนุนน้ำดื่ม แก่ สนามสอบวัดแสงเกษม จากนั้น กล่าวให้โอวาทและถวายกำลังใจแก่ พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นโท จำนวน 221 รูป นักธรรมชั้นเอก 131 รูป รวมจำนวน 352 รูป (อำเภอเดชอุดม, อำเภอบุณฑริก, อำเภอนาจะหลวย, อำเภอน้ำยืน, อำเภอน้ำขุ่น, อำเภอทุ่งศรีอุดม และอำเภอนาเยีย) ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระรัตโนภาสวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดแสงเกษม ประธานสนามสอบฯ มี พระครูเวตวันวรกิจ เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม พระครูปริยัติคณานุกิจ เจ้าคณะอำเภอบุณฑริก พระครูวีรกิจชลธาร รองเจ้าคณะอำเภอน้ำยืน พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำสนามสอบฯ ถวายการต้อนรับ ณ วัดแสงเกษม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
          การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!