อุบลราชธานี-กฟผ.เขื่อนสิรินธร จัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลายอ และปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม

อุบลราชธานี-กฟผ.เขื่อนสิรินธร จัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลายอ และปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          วันนี้ ( 1 ธ.ค.66 ) นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า นายมนตรี พรแก้ว วิทยากรระดับ 7 แผนกประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร (วก.7 หชขธ-ย.) จัดโครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ปลายอให้แก่วิสาหกิจชุมชน ตามแนวทางเขื่อนสิรินธรโมเดล เพื่อสร้างองค์ความรู้ ในการประกอบอาชีพที่ชุมชนต้องการ โดยมีวิทยากรบรรยาย จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นำโดย นายประธาน โพธิสวัสดิ์ และคณะ ได้บรรยายให้ความรู้พร้อมสาธิตการทำผลิตภัณฑ์และการใช้เครื่องมือในการผลิตปลายอจากเนื้อปลา และลูกชิ้นจากเนื้อปลา ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานผัง 16 บ้านคำวังยาง อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
          ขณะเดียวกัน นายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 5,000,000 ตัว ลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร บริเวณท่าน้ำบ้านดอนกลางและท่าน้ำบ้านอ่างประดู่ ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จากศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิรินธร เพื่อเป็นการอนุรักษ์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ำ รักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านของชุมชนให้มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี นายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยชาวบ้านคำกลางและบ้านอ่างประดู่ ร่วมปล่อยกุ้งก้ามกราม ในครั้งนี้
 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!