อยุธยา-เตรียมจัดระเบียบพื้นที่ในเขตเกาะเมือง เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก

อยุธยา-เตรียมจัดระเบียบพื้นที่ในเขตเกาะเมือง เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก

ภาพ/ข่าว:นนราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          นางศิริพร กฤชสินชัย ประธานโค้ช STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในปี 2567  สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้บูรณาการกับชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และเครือข่าย  เตรียมจัดระเบียบผู้บุกรุกพื้นที่สาธารณะอีกครั้ง  หลังจากก่อนหน้านี้ได้เข้าไปจัดระเบียบแล้ว แต่ยังพบว่ามีการรุกล้ำพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  ล่าสุด ได้กำหนดว่าจะลงพื้นที่ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นลำดับแรก  เนื่องจากเป็นเมืองมรดกโลก ประกอบกับช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก  จากนั้นจะขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
          สำหรับพื้นที่ที่จะจัดระเบียบ  เช่น บริเวณวัดมหาธาตุ  วัดราชบูรณะ  บริษัทโทรศัพท์คมนาคมแห่งชาติ จำกัด สาขาพระนครศรีอยุธยา  หรือตลาดทีโอที  และเชื่อมโยงไปยังบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ไปจรดหน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  ทั้งนี้ เพื่อให้พื้นที่มรดกโลกสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย  อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือและลงพื้นที่ไปพร้อมๆ กันด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!