ประจวบคีรีขันธ์-นำร่อง 3 อำเภอ พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ามุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย

ประจวบคีรีขันธ์-นำร่อง 3 อำเภอ พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ามุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 30 พ.ย.66 ที่ห้องประชุมรักษ์หัวหิน ชั้น 10 อาคารสนับสนุนบริการพร้อมที่จอดรถ โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบฯ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมขอรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมรับฟัง

          การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นตามที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี ได้ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบฯ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ได้มีการเลือกเป้าหมายอำเภอนำร่องในการผลักดันขอรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ จำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอหัวหิน อำเภอทับสะแก และอำเภอบางสะพาน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันรับทราบนโยบายการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า, สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และบริบทของพื้นที่อำเภอหัวหิน, สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนและการติดตามผู้สัมผัสสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า, แนวทางการขอประเมินรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า, การนำเสนอแผนเตรียมความพร้อมประเมินรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ เพื่อให้พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ามีความยั่งยืนและผลักดันให้เกิดการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ ภายในปี 2567 เพื่อมุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย และมีความยั่งยืนไม่มีผู้เสียชีวิตและสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!