ชลบุรี-รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ สี่เหล่าทัพเฉลิมพระเกียรติฯ

ชลบุรี-รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ สี่เหล่าทัพเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          พล.ร.ท.ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ สี่เหล่าทัพเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส กึ่งศตวรรษ การพระราชทานกำเนิด วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พล.ร.ต.ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ แพทย์ พยาบาล ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธี

          โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ การบรรยายวิชาการ เรื่องปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ และการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ รวม 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและกลุ่มโรคเมตาบอลิก ฐานการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม นวดแผนไทย และการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ฐานการคัดกรองโรคกระดูกพรุนและการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้ม และฐานการคัดกรองวัยทองในเพศชาย ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสกึ่งศตวรรษ การพระราชทานกำเนิด วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า และเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ ทรงมีต่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และการสาธารณสุขไทย ที่พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานด้าน การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยเหลือ สนับสนุน การบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม มาจนถึงปัจจุบัน


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!