ประจวบคีรีขันธ์-กระทรวงทรัพย์ฯ ตั้งคณะทำงานพร้อมของบกลางเร่งแก้ปัญหาช้างป่า

ประจวบคีรีขันธ์-กระทรวงทรัพย์ฯ ตั้งคณะทำงานพร้อมของบกลางเร่งแก้ปัญหาช้างป่า

ภาพ/ข่าว:พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายดิเรก จอมทอง ประธานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าภาคประชาชน ถึงความคืบหน้าล่าสุดในการแก้ปัญหาช้างป่าที่ออกจากป่าอนุรักษ์ หลังก่อนหน้านี้เครือข่ายภาคประชาชนได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนในหลายหน่วยงานของรัฐ
          นายดิเรก เปิดเผยว่าขณะนี้รัฐบาลโดย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะทำงานให้ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่า ตั้งเป้าลดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของคนและช้างป่าในเวลาที่กำหนดให้ได้ โดยวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาได้จัดประชุมนัดแรกมีการรายงานร่างคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการแต่งตั้ง คณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ช้างป่าในปัจจุบัน พร้อมพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับแก้ไขปัญหาช้างป่า จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า , 2. โครงการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือพืชผลทางการเกษตร พ.ศ. 2567 , 3. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง , 4. โครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ทุกภาคส่วน , 5. โครงการสร้างศูนย์ปรับพฤติกรรมช้างป่า 15 แห่ง เพื่อจัดการและแยกช้างป่าที่มีพฤติกรรมเป็นอันตรายออกจากชุมชน
          นายดิเรก กล่าวเพิ่มเติมว่าคณะทำงานจะประชุมทุก 2 สัปดาห์ ในฐานะตัวแทนภาคประชาชนตนได้ย้ำต่อที่ประชุมว่า การแก้ปัญหาช้างป่าต้องสะท้อนจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและคณะทำงานควรเร่งรัดดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดเพื่อเรียกความศรัทธาจากประชาชน ให้เห็นว่ารัฐบาลมีความตั้งใจจริงต่อการแก้ปัญหาช้างป่าที่เรื้อรังมานานหลายปี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!