สิงห์บุรี-อธิบดีกรมยุโรป เปิดโครงการผู้อุปถัมภ์ของมูลนิธิยุวทูตความดี ไทย-ฮังการี ณ รร.อนุบาลสิงห์บุรี

สิงห์บุรี-อธิบดีกรมยุโรป เปิดโครงการผู้อุปถัมภ์ของมูลนิธิยุวทูตความดี ไทย-ฮังการี ณ รร.อนุบาลสิงห์บุรี

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป เป็นประธานเปิดงานวันฮังการี ภายใต้โครงการผู้อุปถัมภ์ของมูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีดร.ชานโดร์ ชีโปช เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตจัทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิยุวทูตความดี นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นางศรีรัตน์ บัวใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ครูและนักเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมฯเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนช่วยสานต่อความสัมพันธ์ไทย-ฮังการี โดยเฉพาะในด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งฮังการีเป็นประเทศที่มีประวัติศาตร์อันยาวนานในยุโรป แลมีความโดดเด่นในด้านการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ อาทิ รูบิค และวัคซีน mRNA ที่ใช้ป้องกันโรคโควิด-19 เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนทั้งหลายได้รับทราบวัฒนธรรมที่แตกต่างของชาวฮังการี อาทิ อาหาร เครื่องแต่งกาย ไปจนถึงความเชื่อทางศาสนา

          นอกจากนี้การจัดกิจกรรมวันฮังการีภายใต้โครงการผู้อุปภัมภ์ของมุลนิธิยุวทูตความดีปี 2566 เป็นปีที่ไทยและฮังการีฉลองโอกาสครบครอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน โดยจัดการแข่งขันกีฬาเทคบอลกระชับมิตรไทย-ฮังการี เมื่อเดือนกันยายน ที่กรุงเทพฯ การจัดคอนเสิร์ตไวโอลิน โดยนักดนตรีชาวฮังการี เมื่อเดือนตุลาคมที่กรุงเทพฯการจัดเทศกาลไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม ที่กรุงบูดาเปสต์ การจัดคอนเสิร์ตเปียโนโดยนักดนตรีชาวฮังการี เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่กรุงเทพฯ และอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นในอนาคตอาทิ การจัดทำดวงตราไปรษนียากรที่ระลึก และการจัดทำเหรีญกษาปณ์ที่ระลึก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!