บุรีรัมย์-ธ.ก.ส. KICK OFF จ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าว

บุรีรัมย์-ธ.ก.ส. KICK OFF จ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าว

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการ KICK OFF จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567 ที่ บริเวณหน้าสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสมยศ โยสาจันทร์ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. บุรีรัมย์และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เข้าร่วมกิจกรรมและรับมอบ
          นายสมยศ โยสาจันทร์ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567 ของรัฐบาลมีเป้าหมายทั่วประเทศ 4.68 ล้าน ครัวเรือน เริ่มจ่ายเงินวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ สาขา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นสาขาแรกที่ได้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือค่าการบริหารจัดการคุณภาพข้าวปีการผลิต 2566/2567 ซึ่งวันนี้โอนทั้งหมดในส่วนของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 2,256 รายเป็นเงิน 25.9 ล้านบาท เป็นการนำร่องซึ่ง kick off พร้อมกับ 42 สาขาทั่วประเทศ บุรีรัมย์เป็นส่วนหนึ่งในการ kick off ในรอบนี้ สำหรับโครงการนี้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมดมีพื้นที่เป้าหมายอยู่ สองแสนสามหมื่น ครัวเรือน ซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัด ได้มีการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวเรียบร้อยแล้ว และ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 จะโอนเงินให้ทั้งหมด 170,000 กว่าราย จำนวนเงินซึ่งจำนวนเงิน 2,054 ล้าน บาทเศษ โอนพร้อมกันทั้ง 26 สาขาของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับการดำเนินการมีปัญหาอยู่ 2 ส่วน คือมีปัญหาเรื่องพื้นที่ทำการเกษตรมีพื้นที่ทับซ้อนหรือพื้นที่ที่ผลิตมีเอกสารหลักฐานในการแสดงสิทธิ์การเป็นเจ้าของมีปัญหาในการขึ้นทะเบียน และมีปัญหาเรื่องบัญชีเงินฝากที่ปิดไปบางส่วน ซึ่ง ธ.ก.ส เร่งดำเนินการดำเนินการแก้ไขให้พี่น้องเกษตรเปิดบัญชีให้สามารใช้ได้ ต่อไป

          กิจกรรมในครั้งนี้สร้างความยินดีให้กับเกษตรที่เดินทางมารับเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567 ของรัฐบาล ทั้งรับเงินโอนเข้าบัญชีโดยตรง และรับเงินสดจากทาง ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ ที่มอบโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!