ตาก-เปิดแล้ว แข่งขันเรือยาว “วันลอยกระทง” บนอ่างเก็บน้ำบนยอดดอยรวมไทยฯ

ตาก-เปิดแล้ว แข่งขันเรือยาว “วันลอยกระทง” บนอ่างเก็บน้ำบนยอดดอยรวมไทยฯ

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566  นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันเรือยาว งานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ณ อ่างเก็บน้ำบ้านรวมไทยพัฒนา 7 หมู่ที่ 6 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
          นายมณฑล สว่างนภาลัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนากล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง เป็นการสร้างและส่งเสริมความสามัคคีระหว่างหน่วยราชการและหมู่บ้าน ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเป็นการพัฒนาสู่ชุมชนที่เข้มแข็งรวมถึงเป็นการเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น จัดโดย.องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา โดยมีกิจกรรม ช่วงเช้า จะมีพิธีเปิดการแข่งข้นเรือยาวช่วงค่ำมีการประกวดกระทง ,การแสดงดนตรี ,การแสดงของนักเรียนช่วงค่ำมีการประกวดกระทงการแสดงดนตรี ,การแสดงของนักเรียน ซึ่งลอยกระทงที่นี้จะไม่เหมือนใคร จะมีทั้งคนไทยพื้นราบ คนบนดอยชาวเขาเผ่าต่างๆ พายเรือยาวแข็งกัน ซึ่งจะสร้างความสนุกสนานได้เป็นอย่างดี และเป็นที่แปลกสำหรับคนบนดอย ในอนาคตจะเป็นแลนด์มาค์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอที่มีความหลากหลายชนเผ่า เข้าร่วมแข่งเรือยาว เป็นการสืบสานประเพณี วันลอยกระทงเรือยาวประเภท 10 ฝีพาย ทีมพากย์เรือยาวจากจังหวัดพิจิตร ,ทีมแว่วพิจิตร ทั้งนี้ทาง ปภ. จังหวัดตาก สาขาแม่สอด โดยหัวหน้าสาขาแม่สอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นำเรือท้องแบนมาดูแลระบบความปลอดภัยทางน้ำนักกีฬาพายเรือทุกท่านต้องสวมเสื้อชูชีพทุกท่าน โดยมีส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องนี้ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนกว่า 500 คน ร่วมงานเข้าชมการแข่งขันเรือดังกล่าว โดยมีทั้งหมด 10 ทีมเพื่อให้ประชาชนตำบลรวมไทยพัฒนามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักใคร่และสามัคคีต่อกันตามความเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา ซึ่งในปีนี้ มีนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนเข้ามาชมการแข่งขันเรือยาวดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ในอนาคตพื้นที่นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!