นครสวรรค์-เหล่ากาชาด “ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ประจำปี 2566

นครสวรรค์-เหล่ากาชาด “ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ภายใต้แนวคิด “รวมพลังยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ประจำปี 2566 และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว” โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ ลานดนตรีในสวน กองเสบียงฟาร์ม ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จากข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566 พบว่า ตั้งแต่ปี 2564 – 2566 จำนวนเด็กและเยาวชนที่ถูกกระทำความรุนแรง จำนวน 168 , 167 และ 185 ราย โดยในปี 2566 มีเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ มีคนในครอบครัวกระทำความรุนแรงต่อกันในปี 2566 จำนวน 136 ครอบครัว เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอีกด้วย
          สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การเดินรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กระบวนการให้ความช่วยเหลือ การประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุ การติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวให้แก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา จำนวน 3,500 คน การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การเล่นเกมส์ตอบคำถาม เพื่อแสดงเจตนารมณ์ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!