อำนาจเจริญ-ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ที่วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง)

อำนาจเจริญ-ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ที่วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง)

ภาพ/ข่าว:นายทิพกร หวานอ่อน

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2566) นายไพศาล อาจธะขันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดดำนาจเจริญ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่วิหารพระสังกัจจายน์ วัดสำราญนิเวศ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางพรทิพย์ ตั้งตระกูลวงศ์ นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยจัดตั้งและสมโภชน์พระกฐินพระราชทานในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) และประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและวันนี้วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 โดยมี พระวิชัยมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและปวารณาถวายจตุปัจจัย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมียอดรวมกฐินพระราชทานในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 1,119,999 บาทและยอดของนายสมศักดิ์ พูนเชื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาศึกษา(ผอ.สพป.)จังหวัดอำนาจเจริญจำนวน 399,999 บาทในงานนี้โดยมีนายวิชัย แสวงสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)อำนาจเจริญ ดำเนินการเป็นพิธีกรตลอดทั้งงาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!