อยุธยา-บริษัทในเครือคิงพาวเวอร์ทอดผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2566 ณ วัดระโสม อำเภอภาชี

อยุธยา-บริษัทในเครือคิงพาวเวอร์ทอดผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2566 ณ วัดระโสม อำเภอภาชี

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ที่ศาลาการเปรียญวัดระโสม ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณแม่เอื้อมพร บุญขันธ์ เป็นประธานทอดผ้ากฐินประจำปี 2566 โดยมี คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา และครอบครัว คุณพจนาลัย บุญขันธ์-คุณนิรัตน์ ตรีวิชาพรรณ และครอบครัว ในนาม บริษัท เอมธรรม จำกัด บริษัท ไทยนิชิกาวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และครอบครัว คุณแม่ประไพ หวลจิตร์(ศรฤทธิ์)และครอบครัวเป็นประธานอุปถัมป์ บุญกฐินประจำปี 2566 มีพระครูวินัยทร จันทฺโชโต เจ้าอาวาสวัดระโสม เป็นประธานสงฆ์ รวมยอดกฐินรวม 1,418,496.00 บาท
          การทอดกฐินเป็นบุญที่ทำแล้วได้บุญมาก อีกทั้งแต่ละวัดสามารถจัดทอดกฐินได้แค่ปีละครั้งเท่านั้น และที่สำคัญหลังเสร็จพิธีทอดกฐินแล้ว ยังได้รับอานิสงส์กฐินกันทั้งพระ ทั้งโยม ด้วยเหตุนี้คนโบราณจึงถึงกับปลูกฝังลูกหลานไว้ว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องเป็นประธานกองกฐินให้ได้ เพราะมีความเชื่อว่า การได้เป็นประธานจะทำให้ไปเกิดเป็นผู้นำคน มีบริวารมาก มั่งมีศรีสุข เจริญก้าวหน้าในชีวิต และบรรลุธรรมหมดกิเลสเข้านิพพานได้โดยง่าย

          การถวายกฐินทานถือเป็น “สังฆทาน” คือเป็นทานที่ถวายไม่เฉพาะเจาะจงกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งถือว่าได้บุญมากกว่าการถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว และถ้าผู้ให้ทานให้ตามหลักสัปปุริสทาน* ด้วยแล้วก็จะยิ่งส่งผลให้เป็นผู้มั่งคั่ง ร่ำรวย มีโภคทรัพย์มาก มีรูปงาม มีบริวารอยู่ในโอวาท และทรัพย์สมบัติไม่สูญสิ้นจากภัยใด ๆ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!