อยุธยา-ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

อยุธยา-ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธีกว่า 500 คน

          นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ ที่จะฝึกอบรมให้ประชาชนมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีความพร้อมทั้งสติปัญญา ความร่วมมือรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมจะรับภารกิจพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรือง จึงได้พระราชทานมรดกชิ้นเอกคือการลูกเสือไทย อีกทั้งยังประกอบพระราชกรณียกิจมากมายตลอดรัชสมัยของพระองค์ อาทิ การปลุกใจพลเมืองให้รักชาติ โดยจัดตั้งกองเสือป่า เพื่อฝึกพลเรือนไว้ป้องกันชาติบ้านเมือง และทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญนานัปการ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!