สิงห์บุรี-สมาคมศิษย์เก่า รร.สิงห์บุรี จัดงานเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 116 ปี โรงเรียนสิงห์บุรี

สิงห์บุรี-สมาคมศิษย์เก่า รร.สิงห์บุรี จัดงานเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 116 ปี โรงเรียนสิงห์บุรี

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดงานเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 116 ปี โรงเรียนสิงห์บุรี โดยนายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิโรงเรียนสิงห์บุรี ตลอดจนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสิงห์บุรี จัดงานเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 116 ปี โรงเรียนสิงห์บุรี มีผู้สมัคร จำนวนทั้งสิ้น 1,500 คน แบ่งระยะทางได้แก่ ระยะ 3 กิโลเมตร จำนวนผู้สมัคร 1,000 คน ระยะ 6 กิโลเมตร จำนวนผู้สมัคร 460 คน แบ่งการแข่งขันถ้วยรางวัลอันที่ 1-5ประเภทชายและหญิงตามลำดับอายุ รวมทั้งสิ้น 70 รางวัล-โดย นางสาวจุไรรัตน์ จริยธรรมานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี-นางสาววรรณรัตน์ เจษฎาจินต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี -นางภรณี ธนาคมานุสรณ์ มอบโล่แก่ผู้สนับสนุนงานฯ พร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้วิ่ง
          ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนได้ตระหนักถึงการออกกำลังกาย อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดจนการพบปะพูดคุยสร้างความรักความรักความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มชมรม ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนคณะครูบุคลากรในโรงเรียน เพื่อหารายได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนสิงห์บุรีและสนับสนุนสมาชิกชมรมผู้อาวุโสโรงเรียนสิงห์บุรี ตลอดจนกิจกรรมของคณะครูโรงเรียนสิงห์บุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!