ร้อยเอ็ด-พมจ. รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ร้อยเอ็ด-พมจ. รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยมี นางวนิดา สมานมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด นายวัลลภ นาเมืองรักษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ
          นางวนิดา สมานมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว (Unite for the Prevention of Violence against Women and Children) พร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องด้วยเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อรณรงค์สร้างกระแสสังคมในการรับรู้ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ ให้เกิดความตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งกระตุ้น ให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ สนับสนุน และจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!