นครสวรรค์-วัดเกตุคีรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและบรรจุศพพระครูนิยุตสมาธิวัตร อดีตเจ้าอาวาสวัดเกตุคีรี

นครสวรรค์-วัดเกตุคีรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและบรรจุศพพระครูนิยุตสมาธิวัตร อดีตเจ้าอาวาสวัดเกตุคีรี

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดเกตุคีรี ต.กลางแดด อ.เมือง นครสวรรค์ มีพิธีบำเพ็ญกุศล บรรจุศพ พระครูนิยุตสมาธิวัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกลางแดดและอดีตเจ้าอาวาสวัดเกตุคีรี ที่มรณภาพเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ต่อจากนั้นบรรดาลูกศิษย์ และญาติโยมได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ โดยมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพและบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาการเปรียญวัดเกตุคีรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. พระสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ถวายน้ำสรงศพ เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพเจ้าหน้าที่อัญเชิญน้ำหลวงสรงศพมาถึงบริเวณพิธี เจ้าหน้าที่อัญเชิญน้ำหลวงสรงศพไปตั้งบริเวณศีรษะด้านขวาของศพ ประธานในพิธี สรงน้ำสรงศพพระครูนิยุตสมาธิวัตร แบะเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังประกอบพิธีสุกำศพ บรรจุใส่หีบ เวลา 17.30 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เวลา 18.30 น. พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม วันที่ 20- 24 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เวลา 09.00 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์เวลา 19.30 น. พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม
          ในวันนี้ (25 พฤศจิกายน 2566) มีพิธีบรรจุศพ ประกอบด้วย เวลา 10.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ (ธรรมนิยามสูตร) เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ 30 รูป สวดมาติกา เวลา 10.50 น. พิธีบรรจุศพ สำหรับรายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พิจารณาผ้าบังสุกุล ได้แก่ พระมหาไพโรจน์ จนุทปญฺโญ เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ พระครูศรีโพธานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอแม่เป็น และ พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
          ประวัติของ พระครูนิยุตสมาธิวัตร (โอภาส โอภาโส) อายุ 83 ปี พรรษา 62 พรรษา เกิดที่บ้านวังใหญ่ ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ นามเดิม นายโอภาส นามสกุล ดวงตาทิพย์ เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2483 ปัจจุบันอายุ 83 ปี บิดาชื่อ นายเจิม ดวงตาทิพย์ มารดาชื่อนางอินทร์ ดวงตาทิพย์ เชื้อซาติไทย สัญชาติไทย สัณฐาน สันทัด สีเนื้อดำแดง ตำหนิ แผลเป็นข้อมือซ้าย อุปสมบทโดยพระอุปัชฌาย์ พระครูนิยมธรรมภาณ ณ วัดสว่างวงษ์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม2505 ปัจจุบันพรรษา 62 วิทยฐานะ วุฒิสามัญ จบมัธยม 5 ครู พกศ. จาก ร.ร.ทรงอำนวยเวทย์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี การศึกษาทางธรรม จบนักธรรมเอก เมื่อ พ.ศ. 2507 จบพระอภิธรรมมหาเอกธรรมาจาริยะเอก เมื่อพ.ศ. 2524 จากโรงเรียนพระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ฯ ตำแหน่งหน้าที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูนักธรม เมื่อ พศ. 2508 เป็นครูสอนพระอภิธรรม เมื่อ พ.ศ. 2509 เป็นเจ้าคณะตำบลกลางแดด เจ้าอาวาสวัดเกตุคีรี เมื่อพ ศ. 2546 อาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐาน ตำแหน่งหน้าที่ได้รับแต่งตั้งดังนี้ คือ เป็นครูสอนนักธรรม เป็นครูสอนพระอภิธรรม เป็นเจ้าอาวาสวัดเกตุคีรี เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ได้รับแต่งตั้งสมณะศักดิ์เป็นพระครูนิยุตสมาธิวัตร เป็นเจ้าคณะตำบลกลางแดด เป็นพระอุปัชฌาย์ และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกลางแดด ความรู้พิเศษ เรียนจบริชาความรู้ด้านพระอภิธรรมชั้นปริญญา มหาอภิธรรมมิกะเอก 8 ชั้น จบชั้นอาจารย์ธัมมาจริยะเอก 6 ชั้น ( อภิธรรมมหาบัณฑิต เทียบเท่าปริญญาโท ) จากโรงเรียนพระอภิธรมโชติกะวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ฯ เมื่อปี พ.ศ. 2525 สามารถสอนพระอภิธรรมได้ทุกชั้นตามหลักสูตรพระอภิธรรมปิฎกสามารถอบรมสั่งสอนพระกรรมฐานได้เป็นอย่างดี สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนตามหลักสูตรพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาไทย สำเร็จการศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ผ่านการอบรม และเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือนสอนโดยพระครูสังวรสมาธิวัตร ที่วัดสร้อยทอง ตำบลบางชื่อ อำเภอดุสิต กรุงเทพฯ สามารถสอน แนะนำ พระออกธุดงค์วัตร ไปอยู่ตาม เขา ถ้ำ และเผยแผ่ธรรมให้กับประชาชน ตามชนบท ชาวเขา ให้หันกลับมานับ ถือพระพุทธศาสนา ในช่วงออกพรรษาอยู่เสมอและ สามารถอ่านเขียนหนังสือภาษาลาว และเขมรได้เป็นอย่างดี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!