ร้อยเอ็ด-ร้อยเอกธรรมนัส ลงพื้นที่มอบนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

ร้อยเอ็ด-ร้อยเอกธรรมนัส ลงพื้นที่มอบนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทีมผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย (สาขานกเหาะ) ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นางบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ
          นางบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย ปัจจุบันมีสมาชิก 9,055 ครอบครัว เป็นสหกรณ์ที่มีธุรกิจในด้าน การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การรวบรวมข้าวเปลือก และการธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย ได้ร้องขอไปยังรัฐบาล ให้เพิ่มวงเงินให้เพียงพอเพื่อจะนำเงินไปซื้อข้าวเปลือก ในการช่วยเหลือสมาชิกให้ได้ ราคาที่สูงขึ้น เพื่อความมั่นคงในอาชีพซึ่งเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวทุ่งกุลาร้องไห้ ในส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับฟังปัญหา ของประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบนโยบายของรัฐบาล ที่จะให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และเชื่อมโยงไปยังผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และยกระดับการพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน          ทั้งนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ผลักดันมาตรการชะลอการขายข้าว โดยใช้สหกรณ์ทั่วประเทศ ซึ่งสหกรณ์เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับสนับสนุนเงินชลอการขายข้าวจำนวน 300 ล้านบาท ทำให้มีราคาข้าว ตันละ 13,000 บาท หรือกิโลกรัมละ 13 บาท และคืนให้กับพี่น้องอีก 200 บาท รวมถึงมาตรการที่นำเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้พี่น้องชาวร้อยเอ็ด 3,000 บาท 500 ตัน จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 5 พร้อมมาจรการพักชำระหนี้ ลดต้นทุนในการผลิตให้ได้นะครับและการนะครับระบายสินค้าประเภทข้าวออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านให้เยอะที่สุด อีกทั้งในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 จะมีประกาศเรื่องการปรับปรุงกฎหมายของ สปก. ในการเปลี่ยน สปก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร และวันที่ 15 มกราคม 2567 จะแจกโฉนดให้แก่พี่น้องประชาชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!