นครนายก-การประปาส่วนภูมิภาค ถวายผ้าพระกฐินผ้าพระกฐินแก่ชุมนุมสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส วัดอุดมธานี

นครนายก-การประปาส่วนภูมิภาค ถวายผ้าพระกฐินผ้าพระกฐินแก่ชุมนุมสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส วัดอุดมธานี

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่ / รัชชานนท์ เนินใหม่

          เมื่อเวลา 09.19 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค ประธานในพิธีเดินทางมาถึงพระอุโบสถ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จากนั้น นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการ 2 รักษาการแทนผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค ประธานในพิธีถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ รับผ้าพระกฐินอุ้มประครองยืนตรง วงดริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ประธานเดินเข้าสู่พระอุโบสถ วางผ้าพระกฐินที่พานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2 จากนั้นประธานจุดธูปบูชาพระประธานประจำพระอุโบสถประธานในพิธีอุ้มประครองผ้าพระกฐิน ประนมมือหันหน้าไปทางพระประธานในพระอุโบสถ จากนั้นหันหน้ามาทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินและวางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2 ยกพานประเคนแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์กระทำพิธีอปโลกนกรรมและลงไปครองผ้า จากนั้นประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และประกาศถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์และบำรุ่งพระอาราม จากนั้นประธานในพิธีถวายใบปวารณาแด่พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก ประธานสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรก ประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร จากนั้นประธานได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียนดังนี้ 1.โรงเรียนนครนายกวิทยาคม , 2.โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานี , 3.โรงเรียนนายกวัฒนากร (บ้านนา) , 4.โรงเรียนโพธิวัฒน์วิทยา , 5.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอุดมธานี ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคได้นำกฐินพระราชทานมาทอดถวายวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นจำนวนเงิน 3,886,567.20 บาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!