นครสวรรค์-คณะอนุกรรมการด้านสุขภาพช่องปาก ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปี 66

นครสวรรค์-คณะอนุกรรมการด้านสุขภาพช่องปาก ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปี 66

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          ทันตแพทย์หญิงพัชราวลัย จิวสืบพงษ์ รองประธานคณะอนุกรรมการด้านสุขภาพช่องปาก จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการด้านสุขภาพช่องปากจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีทันตแพทย์หญิง กชกร แถวสุวรรณ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุข จ.นครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม
          ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวทัศนีย์ โชติกเจริญสุข รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.นครสววรค์ ทันตแพทย์หญิงวลีพรรณ วีระพงศ์ รพ.ชุมแสง ทันตแพทย์หญิงบุษราภรณ์ จิตต์รุ่งเรือง รพ.บรรพตพิสัย ทันตแพทย์ศกานนท์ กังสังข์ รพ.เก้าเลี้ยว ทันตแพทย์หญิงวรรัตน์ อังประภาพรชัย รพ.สวรรค์ประชารักษ์ และเจ้าหน้าที่จากรพ.สต.หลายแห่งเข้าร่วมประชุม
          โดยในการประชุมมีวาระที่สำคัญดังนี้คือ
1. สรุปผลการดำเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพ ด้านช่องปากจังหวัดนครสวรรค์ปี 2566
2. จัดทำแผนการจัดการบริการด้านสุขภาพช่องปากจังหวัดนครสวรรค์ปี 2567
3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านช่องปากเด็กปฐมวัย จังหวัดนครสวรรค์ปี 2567
4. การพิจารณาแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการบริการด้านสุขภาพช่องปาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!