สระแก้ว-มูลนิธิร่วมมิตรเพื่อการศึกษา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสระแก้วพระอารามหลวง

สระแก้ว-มูลนิธิร่วมมิตรเพื่อการศึกษา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสระแก้วพระอารามหลวง

ภาพ/ข่าว:วงศกร ศรีสวัสดิ์ 
เครดิต:ประชาสัมพันธ์ จ.สระแก้ว

          วันที่ 23 พ.ย.66 ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว มูลนิธิร่วมมิตรเพื่อการศึกษาและบริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่มูลนิธิร่วมมิตรเพื่อการศึกษาและบริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ขอพระราชทานไปถวายพระสงฆ์ยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ พระอารามหลวง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายปริญญา โพธฺสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชน รวมถึงภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ร่วมกันทำบุญ และถวายจตุปัจจัย
          โดยพระกฐินพระราชทาน เป็นพระกฐินที่ถือว่า ผ้าพระกฐิน บริขาร และบริวารกฐินเป็นของหลวง แต่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ องค์กร หรือบุคคลที่สมควรขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ ซึ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม บริษัทห้างร้านและบุคคลทั่วไปจะต้องยื่นความจำนงขอพระราชทานผ่านไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อถึงกำหนดกฐินกาลก็ติดต่อขอรับผ้าพระกฐิน และบริวารพระกฐิน จากกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา เพื่อนำไปทอด ณ พระอารามที่ขอรับพระราชทานไว้ดังกล่าว..

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!