ประจวบคีรีขันธ์-เปิดเทอมแล้ว “วิ’ลัย วัยหวาน” ทม.หัวหิน สอนผู้สูงวัยทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ

ประจวบคีรีขันธ์-เปิดเทอมแล้ว “วิ’ลัย วัยหวาน” ทม.หัวหิน สอนผู้สูงวัยทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

           เมื่อวันที่ 24 พ.ย.66 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ “โรงเรียน วิ’ลัย วัยหวาน รุ่นที่ 6” มี นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาลฯ นักเรียนผู้สูงอายุวิ’ลัย วัยหวาน ราว 200 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ที่ชั้น 6 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยเดือนแรกของการเปิดภาคเรียนในวันนี้เป็นกิจกรรมฝึกอาชีพสอนทำกระทงจากขนมข้าวโพด มีนางสาวปิยภรณ์ พูลน้อย และนางสาวปวรรณรัตน์ คงรัมย์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน เป็นวิทยากร เป็นกระทงรักษ์โลกที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะให้นักเรียนวิ’ลัย วัยหวาน ทุกคนนำกระทงที่ทำไปร่วมลอยกระทงในวันลอยกระทงที่จะถึงนี้ ทำให้นักเรียนผู้สูงอายุได้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพ มีรายได้ด้วยการฝึกอาชีพ เป็นการลดปัญหาภาวะซึมเศร้า ภาวะติดบ้าน และภาวะติดเตียง

          โรงเรียนผู้สูงอายุ วิ’ลัย วัยหวาน จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นรุ่นที่ 6 แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่รุ่นที่ 1- 5 พบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยกำหนดจัดการเรียนการสอนเดือนละหนึ่งครั้งในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เริ่มเรียนครั้งแรกในวันที่ 24 พ.ย.66 เวลา 08.00-15.00 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ ซึ่งเมื่อจบคาบเรียนตามกำหนดแล้วจะมีพิธีรับใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าเรียนทุกคน.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!