ชลบุรี-นายกเมืองพัทยาเปิดงาน สืบสานวัฒนธรรม รับฟังประจำข่าวสาร เพิ่มภูมิคุ้มกันความรุนแรง

ชลบุรี-นายกเมืองพัทยาเปิดงาน สืบสานวัฒนธรรม รับฟังประจำข่าวสาร เพิ่มภูมิคุ้มกันความรุนแรง

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          วันที่ 24 พ.ย.66 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดงาน สืบสานวัฒนธรรม รับฟังประจำข่าวสาร เพิ่มภูมิคุ้มกันความรุนแรง โดยมี นางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา ชิสเตอร์ปิยฉัตร บุญมูล ผู้อำนวยการศูนย์สายธารชีวิตเพื่อสตรี ภายใต้มูลนิธิศรีชุมพาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเด็ก ศูนย์สายธารชีวิตเพื่อสตรีเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

          ศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี ภายใต้มูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล จัดงาน สืบสานวัฒนธรรม รับฟังประจำข่าวสาร เพิ่มภูมิคุ้มกันความรุนแรง โดยมีวัตถุประสงค์ ช่วยเหลือสตรีที่ขาดโอกาส กลุ่มเสี่ยง สตรีกลุ่มเปราะบาง เข้ามาทำงานในเมือง พัทยาที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทางศูนย์ฯ จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคคล ในทุกๆ ด้านฝึกวิชาชีพต่างๆ สอนภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ภาษาไทย ให้คำปรึกษา สร้างการตระหนักรู้ คุณค่าในตนเอง อบรมด้านสิทธิ สร้างเสริมพลัง ให้มีทางเลือกเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!