อยุธยา-บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอภาชี

อยุธยา-บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอภาชี

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 07.09 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ บริเวณพิธีหน้าที่ว่าการอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอภาชี เป็นประธานในพิธี บวงสรวงสิ่งศักดิ์ เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมี ผู้นำท้องถิ่น นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล และประชาชน เข้าร่วมพิธี

          ต่อมาในเวลา 08.09 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางไปเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธี เจริญพระพุทมนต์ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอภาชี พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ(พระอาจารย์แก้ว) รองเจ้าคณะอำเภอภาชี เจ้าอาวาสวัดตะโก และคณะสงฆ์ ร่วมพิธี โดยมี นางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอภาชี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอภาชี ให้การต้อนรับ
          นางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอภาชี เปิดเผยว่า ในโอกาสครบ 70 ปี ในปี พ.ศ.2566 อำเภอภาชี ชาวภาชีจึงได้ร่วมใจจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอภาชี เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน และเคารพสักการะแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตลอดจนประชาชนทั่วไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!