นครนายก-บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการศึกษา มุ่งสร้างเยาวชน สู่มืออาชีพ

นครนายก-บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการศึกษา มุ่งสร้างเยาวชน สู่มืออาชีพ

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่ / รัชชานนท์ เนินใหม่

          ที่ห้องประชุมแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก มอบหมายนายภูขนะ อุดมเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี อออล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า 7-11 บางบัวทอง จำนวนเงิน 17,300 บาท โดยมีนายวันเฉลิม สมนุกิจ ผู้จัดการแผนกฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์กระจายสินค้า Dc.บางบัวทอง และนายกิตติวินท์ ศิรินภัทญานุกูล เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการร้าน 7-eleven บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพ พลายเชนวิทยาลัยเทคนิคนครนายกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา เพราะ “การศึกษา” คือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทุกด้านยิ่งปัจจุบันพลวัตโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว องค์ความรู้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แต่เพียงในห้องเรียน แต่ให้ความสำคัญกับด้านประสบการณ์และการลงมือจริงเพิ่มมากขึ้น ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ สถานประกอบการ ประชาสังคม ล้วนต้องเข้ามาช่วยในการสร้างคนให้มีสมรรถนะและพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!