นครสวรรค์-อบจ. จัดโครงการอบรมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่โรงเรียนสวนกุหลาบ

นครสวรรค์-อบจ. จัดโครงการอบรมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่โรงเรียนสวนกุหลาบ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่หอประชุมเจ้าพระยาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทินทร์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา โดยมีนายทัศน์สุระ ใจคุ้ม ผอ.รพสต. บ้านหนองแก่ง กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบพิธีประกอบด้วย นายมานพ บุญผสม นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ.นครสวรรค์ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัดอบจ.นครสวรรค์ นางสาวอร่าม วัฒนะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ พร้อมคณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมรับการอบรมประมาณ 400 คน เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์
          สำหรับโครงนี้เป็นโครงการที่จัดทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัย จากอุบัติการของปัญหาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน อันเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตในเรื่องของ ความเครียด วิตกกังวล ปัญหาสัมพันธภาพ โรคซึมเศร้า โรคทางจิตเวชและยาเสพติด สามารถป้องกันได้

          สำหรับโครงการนี้ เป็นโครงการที่ มุ่งเน้น การดูแลกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นของโรงเรียนสวนกุหลาบ โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.นครสวรรค์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ในกิจกรรมการรณรงค์ สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Mental Health Anywhere, Helper care everyone : เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!