สิงห์บุรี-ผอ.รร.พรหมบุรีรัชดาภิเษก สร้างธนาคารน้องควายเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน

สิงห์บุรี-ผอ.รร.พรหมบุรีรัชดาภิเษก สร้างธนาคารน้องควายเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          เนื่องจากโรงเรียนพรหมรัชดาภิเษกมีเนื้อที่กว่า 82 ไร่ มีหญ้าขึ้นรกหลายพื้นที่ ให้นักการภารโรงรับตัดหญ้าคนเดียวคงไม่ไหว ดร.นุชนารถ ยิ้มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก จึงคิดทำธนาคารน้องควาย ขึ้น โดยการนำน้องควายมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กมาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 10 ตอนนี้ที่โรงเรียนมีควายเผือกอยู่สองตัวชื่อ น้องทองงาม และน้องเพชรงาม มีภารโรง ครูและนักเรียนช่วยกันดูแล โดยนักการภารโรงปรกติต้องใช้เครื่องตัดหญ้าต้องใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงตัดตอนนี้ไม่ต้องแล้วเพียงจูงควายไปเดินเล่นเล็มหญ้าที่รกบริเวณรอบโรงเรียนทำให้ประหยัดแรงงานและเชื้อเพลิง ส่วนครูเคมีก็ให้ยาถ่ายพยาธิ และเด็กนักเรียนมาศึกษาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงควายเพื่อไปช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ที่ทำนาอยู่ ซึ่งพอควายมีลูกทางโรงเรียนก็จะให้เด็กนำไปเลี้ยงต่อเพื่อสร้างธนาคารน้องควายเป็นการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น สร้างรายได้ให้เด็กนักเรียนและครอบครัว โดยการนำมูลควายมาทำปุ๋ยและปลูกผักในโรงเรียน ตอนนี้ปุ๋ยขี้ควายขายดีมากเกษตรกรต้องการเป็นจำนวนมาก และพื้นที่โรงเรียนกว้างขวางมีหญ้าขึ้นเต็มไปหมดทาง โรงเรียนจึงอยากได้ควายเพิ่มจากผู้ใจบุญที่จะนำมาบริจาคให้เด็กมาศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตเกษตรกรในสมัยก่อนที่ต้องพึ่งพาอาศัยควายทำการเกษตร ปัจจุบันมีผู้เลี้ยงควายน้อยลงแล้วเป็นการอนุรักษ์ควายไทยให้คงอยู่กับลูกหลานของเราตลอดไป ในอนาคตโรงเรียนจะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฟาร์มรัชดา ให้คนที่สนใจมา ชิมกาแฟ แลควายไทย โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปเป็นทุนการศึกษาไว้ให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในอนาคต

          เรียนผู้ใจบุญ ที่ไถ่ชีวิตโคกระบือ นำควายมาให้นักเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ได้ศึกษาเรียนรู้และเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่ต้องไปศึกษาเรียนต่อในอนาคต ติดต่อสอบถาม โทร.036-599 500CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!