ศรีสะเกษ-ผู้ว่านำชาวบ้านสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว พร้อมรณรงค์หยุดเผาในพิ้นที่การเกษตร

ศรีสะเกษ-ผู้ว่านำชาวบ้านสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว พร้อมรณรงค์หยุดเผาในพิ้นที่การเกษตร

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณแปลงข้าวบ้านหนองเมย ม.3 ตำบลสำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ปี 2566 กิจกรรม “ย่ำนาร่วมแรง เกี่ยวข้าวร่วมใจ ดินแดนเกษตรปลอดภัยยั่งยืน” โดยมี นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว และรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
          นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 3,002.054 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 2,995,857 ไร่ ผลผลิต 1,227,123 ตัน มูลค่าผลผลิต รวม 17,570.85 ล้านบาท การเก็บเกี่ยวข้าวส่วนมากเกษตรกรจะใช้รถเกี่ยวนวดเป็นหลัก เนื่องจากปัญหาแรงานและค่าแรงในการเก็บเกี่ยวสูง การจัดงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว สร้างความรักสมัครสมานสามัคคีในชุมชน
          นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ได้บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อสร้างทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตร กรกรณีที่มีพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว ที่ออกมากในห้วงนี้ โดยแนะนำให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพโดยการตาก เพื่อรอการจำหน่ายให้ได้ราคาที่สูง และถ้าเกษตรกรรวมกลุ่มกันแปรรูปเป็นข้าวสาร แล้วบรรจุในหีบห่อที่เหมาะสม ก็สามารถที่จะจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้นต่อไปได้ หรือ ถ้าเกษตรกรมีเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพของข้าว โดยทำเป็นข้าวกล้องงอก ก็สามารถที่จะจำหน่ายที่สูงกว่าเดิมอีก ซึ่งเกษตรกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการกันหลายพื้นที่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!