นครสวรรค์-“หมอป่าน” จบปริญญาโท ด้าน Gerontology จาก Southamton University

นครสวรรค์-“หมอป่าน” จบปริญญาโท ด้าน Gerontology จาก Southamton University

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 15:00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายวินัย เกียรติอดิศร อดีตครูเชี่ยวชาญ (ค.ศ 4) โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม เปิดเผยว่า บุตรสาวของตนเอง “หมอป่าน ” นางสาววาสินี เกียรติอดิศร ทันตแพทย์หญิง ชำนาญการพิเศษ (ซี 8 ) สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทาง ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 ปีเต็ม ได้จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้าน Gerontology จาก Southamton University ประเทศอังกฤษ เป็นที่เรียบร้อย แล้วเดินทางกลับมาเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
          ทั้งนี้ หมอป่าน ทันตแพทย์หญิงวาสินี เกียรติอดิศร เป็น ชาวนครสวรรค์โดยกำเนิด เป็นบุตร นายวินัย เกียรติอดิศร อดีต ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (คศ. 4) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และ ดร.รำไพ เกียรติอดิศร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ ( ซี 10) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หลังจากจบชั้น ม.6 จาก โรงเรียนนครสวรรค์ แล้วได้สอบเข้าศึกษาต่อที่คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากจบการศึกษา ได้มาบรรจุรับราชการที่โรงพยาบาลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ต่อมาได้ทุนการศึกษาไปเรียนเฉพาะทาง และ ย้ายเข้าไปทำงานที่ สำนักงานทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พร้อมทั้งได้เดินทางไปศึกษาต่อ ที่ประเทศอังกฤษ โดยจะนำความรู้เเละประสบการณ์ที่ได้รับ มาพัฒนางานด้านทันตสาธารณสุข เพื่อให้มีความเจริญและก้าวหน้าพัฒนาต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!