บุรีรัมย์-รองผู้ว่า นำหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก อส. ลงแขกเกี่ยวข้าวเอามื้อสามัคคี

บุรีรัมย์-รองผู้ว่า นำหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก อส. ลงแขกเกี่ยวข้าวเอามื้อสามัคคี

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวเอามื้อสามัคคี ณ แปลงนา โคก หนอง นา โมเดล ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เป็นการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวเอามื้อสามัคคี ทำความดีเฉลิมพระเกียรติ ที่ได้ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรผสม ผสาน และปลูกข้าวหอมมะลิ จำนวน 2 ไร่ โดยผลผลิตที่ได้จะนำไปเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป
          ทั้งนี้ “โคก หนอง นา โมเดล” ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 4 ไร่ ที่ตั้งแปลงอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ทางทิศตะวันออกติดกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการขับเคลื่อนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความมั่นคงให้กับกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้มีความมั่นคงทางด้านอาหาร มีการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไป ได้อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!