ตาก-นอภ.อุ้มผาง นั่งรถอีแต๊กนำนักท่องเที่ยวพาชมหมู่บ้านนววิถี บ้านหนองหลวง

ตาก-นอภ.อุ้มผาง นั่งรถอีแต๊กนำนักท่องเที่ยวพาชมหมู่บ้านนววิถี บ้านหนองหลวง

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          นายธันปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง ร่วมกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน (Test Trip) โครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมผ่านอัตลักษณ์ของชุมชน โดยมีนางสาวจันทิวา ศรีเอี่ยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภออุ้มผาง นางสาวชมนณัฐ ดนุพงศ์อมร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ภาคีเครือข่ายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว platform ด้านการท่องเที่ยว สื่อท้องถิ่น influencer ผู้นำชุมชน ร่วม Test Trip 1 คืน 2 วัน ณ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองหลวงหมู่ที่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน สนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เที่ยวชุมชนรายได้คืนกลับชุมชน กิจกรรมในบ่ายวันแรกเข้านมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมโบสถ์ไม้สักทอง ณ วัดหนองหลวง นั่งรถอีต๊อกชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น ณ จุดสิ้นสุดเขตแดนไทยบ้านหนองหลวง เข้าพักบ้านสวนน้ำพุน้ำอุ่นโฮมสเตย์ ตื่นเช้าวันที่ 2 ปั่นจักรยานชมบรรยากาศสายหมอก ยามเช้า ใส่บาตรพระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาต จากนั้น นำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชม กิจกรรมสาธิตทำข้าวเหนียวงา (ข้าวแดกงา) ไอศครีมมะพร้าวน้ำหอม น้ำพริกกะเหรี่ยง ปรุงน้ำสมุนไพร 7 พลัง ก่อนเดินทางกลับรับประทานอาหารพื้นถิ่น ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนวัดหนองหลวง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหลวงอำเภออุ้มผางเป็น 1 ใน 50 หมู่บ้าน ที่กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อย่างต่อเนื่อง

          นายธันปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง กล่าวว่า วันนี้ได้พาพัฒนาชุมชนอำเภออุ้มผาง นักท่องเที่ยว กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน นั่งรถอีแต๊ก รถเพื่อการเกษตรของชุมชน ปรับแต่งเป็นรถนำเที่ยวชุมชนนววิถี ให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมธรรมชาติวิถีชีวิตวิถีชุมชนบ้านหนองหลวง ใส่บาตรทำบุญยามเช้า
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมโบสถ์ไม้สักทอง ณ วัดหนองหลวง อธิษฐานบุญ ตามความเชื่อตีฆ้องสัมผัสฆ้องวงใหญ่ บริเวณโบสถ์ไม้สักทองวัดหนองหลวง และยังเที่ยวชมธรรมชาติในหมู่บ้าน สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ชมวิธีการทำอาหารของดีบ้านหนองหลวง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!