อุบลราชธานี-เหล่ากาชาดจังหวัด ทอดกฐินสามัคคี 15 วัด

อุบลราชธานี-เหล่ากาชาดจังหวัด ทอดกฐินสามัคคี 15 วัด

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          ที่วัดบ้านหนองผือ ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นำพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทอดกฐินสามัคคี ถวายแก่คณะสงฆ์ จำนวน 15 วัดในเขตพื้นที่อำเภอสำโรง
          ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้สำรวจวัดในจังหวัด ที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน ประจำปี 2565 ดังนั้น เพื่อให้พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสและเป็นวัดที่ถูกต้องไม่ตกกฐิน เป็นการรักษาไว้ซึ่งพุทธประเพณีในการบำเพ็ญกุศลกฐินกาลของชาวพุทธ สำหรับประเพณีการทอดกฐินปีหนึ่งทำได้ครั้งเดียว และวัดหนึ่งที่สามารถรับได้ครั้งเดียวและต้องทำตามกำหนดเวลา ดังนั้น ด้วยระยะเวลาประมาณ 29 วัน หลังออกพรรษา ซึ่งเป็นระยะเวลาที่จำกัด จึงยังมีวัดที่ตกกฐินดังกล่าว เพื่อให้พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสได้รับอานิสงส์แห่งกฐิน
          และในการนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายสวมใส่ผ้าไทย ตามโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผัาถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!