สิงห์บุรี-ประธานองคมนตรี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสาลโคดม

สิงห์บุรี-ประธานองคมนตรี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสาลโคดม

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 พระพรหมวัชราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอกสุรยุทธ์ จุลานน์ ประธานองคมนตรีเป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ อุโบสถ วัดสาลโคดม ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะสงฆ์ วัดสาลโคดม โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าศาล ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ จิตอาสพระราชทาน และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,482,987.24 บาท
          ประธานองคมนตรี เปิดกรวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นรับผ้าพระกฐิน อุ้มประคองนำผ้าพระกฐินพระราชทานเข้าสู่อุโบสถ วางผ้าที่พานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระประธานจากนั้นประธานอุ้มประคองผ้าพระกฐิน กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน แล้วเสร็จ วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า แล้วประเคน พร้อมทั้งถวายเทียนพระปาฏิโมกข์ จากนั้นพระสงฆ์กระทำพิธีอปโลกนกรรม จากนั้นประธานถวายบริวารกฐินแด่พระสงฆ์ และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
          อนึ่ง วัดสาลโคดม เป็นวัดหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถ และทรงมี พระราชศรัทธาพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อ ส.ก.ประดิษฐานไว้ที่หน้าบันอุโบสถ ถวายไว้เป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนาเป็นหลังแรก และหม่อมหลวงบัว กิติยากร พระชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีศรัทธารับเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ และได้บำรุงอารามมาอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!