สิงห์บุรี-ประชุมครูชี้แจงแนวทางหาอาชีพให้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ

สิงห์บุรี-ประชุมครูชี้แจงแนวทางหาอาชีพให้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ หรือ ม.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้แทนและครูแนะแนวได้ทราบ เพื่อจะได้นำไปชี้แจงแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ให้ทราบถึงประโยชน์ของการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ก่อนที่จะได้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานฝีมือ ซึ่งจะทำให้มีอาชีพ มีรายได้ อีกทั้งยังทำให้ได้ค่าจ้างสูงกว่าแรงงานทั่วไป ซึ่งก็มีผู้บริหารโรงเรียน ครู จากโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับ ม.1 ถึง ม.3 ทุกโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 106 โรงเรียนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
          สำหรับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในปีนี้จังหวัดสิงห์บุรีตั้งเป้ารับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ราย โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะฝึกอาชีพในหลักสูตรสาขาต่างๆ เช่น ช่างซ่อมเครื่องเย็น ช่างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ โดยฝึกภาคทฤษฎีเป็นเวลา 2 เดือน และฝึกงานกับสถานประกอบการอีก 1 เดือน ก็จบหลักสูตร ซึ่งในปีที่ผ่านมาผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถหางานทำได้ทุกคน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!