อยุธยา-ผู้ว่าฯ พาทำบุญ เข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันธรรมสวนะ

อยุธยา-ผู้ว่าฯ พาทำบุญ เข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันธรรมสวนะ

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการพิธีทำบุญตักบาตร เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้กิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ” โดยมี นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร สายกเหลากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
          โอกาสนี้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร จากนั้น ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายภัตตาหาร จุดเทียนส่องธรรม และถวายไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ โดย ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้นำพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนา ต่อจากนั้น พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เทศน์มหาชาติคาถาพัน

          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้กิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ” เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกวันธรรมสวนะ ตลอดปีงบประมาณ 2567

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!