อยุธยา-ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่เจ้าอาวาสวัดตะโก

อยุธยา-ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่เจ้าอาวาสวัดตะโก

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 14.00 น.วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่พระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์ วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพรหมวชิรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ในพิธี ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา แด่ พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ รองเจ้าคณะอำเภอภาชี เจ้าอาวาสวัดตะโก ในการที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน แด่ พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ รองเจ้าคณะอำเภอภาชี เจ้าอาวาสวัดตะโก โดยมี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และศิษยานุศิษย์ ร่วมถวายมุทิตาจิต เป็นจำนวนมาก
          พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ รองเจ้าคณะอำเภอภาชี เจ้าอาวาสวัดตะโก นอกจากเป็นประธานฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์คณะสงฆ์อำเภอภาชีแล้ว พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ ยังได้เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดตะโก สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี จัดสร้าง อาคารเรียนปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุ สามเณร ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ ในฐานะ เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดตะโก ยังได้จัดโครงการสามเณรทรงปาฏิโมกข์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 ถึงปี พ.ศ.2566 มีสามเณรสอบผ่านแล้วรวมจำนวน 28 รูป โดย นับว่าเป็นผู้ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาศาสนทายาทอย่างแท้จริง เพราะการศึกษาพระปริยัติธรรมนั้น มิได้มีเฉพาะการเล่าเรียนอย่างเดียว แต่จะต้องมีกิจกรรม,งาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีอัธยาศัย เกิดทัศนคติและพฤติกรรม หรือปฏิปทาในทางที่จะปลูกฝังให้ค่อยเกิดไตรสิกขาจะบริบูรณ์ ทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เห็นสมควรที่จะได้ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน แด่ พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ รองเจ้าคณะอำเภอภาชี เจ้าอาวาสวัดตะโก ในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!