ชลบุรี-ครบรอบ 15 ปี ชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบ จิตอาสา จัดหารายได้ในโครงการสาธารณกุศ

ชลบุรี-ครบรอบ 15 ปี ชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบ จิตอาสา จัดหารายได้ในโครงการสาธารณกุศ

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          ที่ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางธนภร เผือกน้อย ประธานชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบจิตอาสา พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษาชมรมฯ จัดกิจกรรมการกุศล ครบรอบ 15 ปี เพื่อหารายได้โครงการสาธารณะกุศล ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่สัตหีบและใกล้เคียง
          นางธนภร เผือกน้อย ประธานชมรมฯ กล่าวว่า นับได้ 15 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2551 ที่มีการก่อตั้งชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบจิตอาสา ได้ดำเนินงานการกุศล ด้วยการจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ อาทิ การเข้าร่วมกับหน่วยงานราชการในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น วันสำคัญทางราชการ งานวันเด็ก การหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นการสร้างกุศลร่วมกันภายใต้คำขวัญที่ว่า “จิตอาสาก้าวไกล เพราะเราร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว” และเนื่องจาก ในปีนี้ครบรอบ 15 ปี ของการก่อตั้งชมรมฯ คณะกรรมการบริหารและสมาชิกฯ ได้ประชุมหารือในการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่สัตหีบและใกล้เคียง โดยภายในงานประกอบไปด้วย การขับร้องเพลงการกุศล การแสดงรำกินรีของสมาชิกชมรมฯ การเดินแบบการกุศลจากนางแบบกิตติมศักดิ์ การจำหน่ายโต๊ะจีน การจับรางวัลหางบัตร และการลีลาศ รำวง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานและบริจาคเงินสนับสนุนจำนวนมาก
          ชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบจิตอาสา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะช่วยส่งเสริมให้องค์กร สังคมและชุมชน เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยชมรมฯ มุ่งเน้น “ความร่วมมือ” ซึ่งเป็นหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงความร่วมมือของสมาชิก ในกิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมฯ โดยการปลูกจิตสาธารณะให้สมาชิกทุกคน มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ดีต่อสังคม เพื่อสาธารณประโยชน์และพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!