สิงห์บุรี-จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดรอบวัดสาลโคดม เตรียมรับผ้าพระกฐินพระราชทานฯ

สิงห์บุรี-จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดรอบวัดสาลโคดม เตรียมรับผ้าพระกฐินพระราชทานฯ

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภออินทร์บุรีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่อำเภออินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดสาลโคดม หมู่ที่ 7 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยร่วมกันทำความสะอาดบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ รอบวัดสาลโคดม เตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน บูรณปฏิสังขรณ์วัดสาลโคดม โดยประธานองคมนตรีเป็นประธานเชิญไปถอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.ณ วัดสาลโคดม

          จิตอาสาจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกันทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อมุ่งประโยชน์สุขของชุมชนCATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!