ศรีสะเกษ-ฉลอง 241 ปี วุ่นชาวบ้านร้องให้ตรวจสอบการขายเสื้อที่ระลึกผลประโยชน์เป็นของใคร

ศรีสะเกษ-ฉลอง 241 ปี วุ่นชาวบ้านร้องให้ตรวจสอบการขายเสื้อที่ระลึกผลประโยชน์เป็นของใคร

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อวันที่ 17 พ.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่ จ.ศรีสะเกษได้มีกำหนดการณ์จัดงานฉลอง 241 ปี ศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ” ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะลานออดหลอด “อนุสรณ์ 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ และบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงออกถึงความตระหนักและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษ ตลอดทั้งเพื่อสืบสานรักษาพัฒนาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ 4 ชนเผ่า จ.ศรีสะเกษ ประกอบด้วย เผ่าเขมร เผ่ากูย เผ่าเยอและเผ่าลาว
          นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ ได้กำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันจัดงานเฉลิมฉลองจังหวัดศรีสะเกษ โดยจะมีกิจกรรมประกอบด้วยการพิธีบวงสรวงรำลึกถึงพระคุณบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งสร้างเมือง การร่วมทำบุญตักบาตร พร้อมขบวนนางรำประจำเผ่า และ การจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่นหรือโอทอปตลอดการจัดงาน นับเป็นการร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งการกระตุ้นและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งชาว จ.ศรีสะเกษต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมงานเฉลิมฉลอง 241 ปี เสริมบารมี อะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกษ
          นายเอก อายุ 44 ปี  ประชาชนชาวศรีสะเกษ คนหนึ่ง กล่าวว่า ในการจัดงาน“สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”ครั้งนี้ ได้มีเอกชนรายหนึ่ง ได้จัดทำเสื้อที่ระลึกขึ้นมาจำหน่ายโดยมีการนำเอา โลโก้ฉลอง 241 ปี มาติดเสื้อ และได้ประกาศจำหน่ายเสื้อที่ระลึกไปทุกส่วนราชการและทุกภาคส่วน เพื่อขอให้ซื้อเสื้อนี้ไปสวมใส่ในช่วงที่มีการฉลอง โดยมีการนำเอาตัวอย่างเสื้อที่มีรูปข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สวมใส่ไปโฆษณาขายเสื้อ ในราคาตัวละ 198 บาท ซึ่งเสื้อทำด้วยเนื้อผ้าที่ค่อนข้างบางมาก มีภาพที่เกี่ยวกับ จ.ศรีสะเกษติดบนเสื้อ มีทุกส่วนราชการและภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ สั่งซื้อเสื้อนี้ไปจำนวนมาก ตนและคณะขอให้ท่าน ผวจ.ศรีสะเกษและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้กรุณาตรวจสอบว่า การจัดจำหน่ายเสื้อครั้งนี้ จ.ศรีสะเกษได้รับผลประโยชน์จากการจำหน่ายเสื้อหรือไม่อย่างไร หากได้ผลประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง และยอดจำหน่ายเสื้อทั้งหมดมีจำนวนเท่าไร ใครเป็นผู้ดำเนินการ เพราะเหตุใดผู้มีอำนาจจึงไม่มอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบยอดการจำหน่ายได้และผลประโยชน์ที่จะได้จะเป็นของ จ.ศรีสะเกษ ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย จะได้นำเอาเงินที่ได้มาไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชน เช่น สร้างบ้านให้กับประชาชนที่ยากจนเหมือนดังเช่นที่ นายวัฒนา พุฒิชาติ อดีต ผวจ.ศรีสะเกษที่ได้เคยทำมาแล้วช่วงฉลอง 238 ปีศรีสะเกษ เพราะเหตุใด จ.ศรีสะเกษ จึงไม่สนับสนุนการจำหน่ายเสื้อที่ระลึกที่ทำด้วยผ้าทอเบญจศรี ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ เป็นผ้าทอพื้นถิ่นศรีสะเกษ ที่นำเอาวัสดุธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัด 5 ชนิด มาย้อมไหมหรือฝ้าย เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน ขับเคลื่อนฐานรากของคนศรีสะเกษ ที่ช่างฝีมือชาวบ้าน นำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า แส่วเป็นลวดลายโบราณ แต่ว่าการจัดงาน 241 ปี จ.ศรีสะเกษ ไปสนับสนุนให้ทำเสื้อยืดออกมาขาย พวกตนเกรงว่า การที่เอกชนเข้ามาดำเนินการเรื่องการจำหน่ายเสื้อที่ระลึกนี้ อาจจะมีการแอบอ้างชื่อของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปขายเสื้อนี้เพื่อหาผลประโยชน์หาเงินเข้ากระเป๋าให้กับตนเองและพรรคพวกได้ อีกทั้งในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ จ.ศรีสะเกษ มักจะมีข้าราชการระดับบิ๊กคนหนึ่งของ จ.ศรีสะเกษ จะนำเอางานที่มีเงินไปจ้างพรรคพวกของตนเองมาเป็นออกาไนซ์จัดงานต่าง ๆ ล่าสุดเป็นการจัดงานใหญ่ของอำเภอแห่งหนึ่งตามแนวชายแดนเพื่อหวังเอาเงินหัวคิวเข้ากระเป๋าตนเอง โดยจะอ้างว่า ต้องนำเอาเงินไปดูแลนายเป็นประจำ ทั้งที่คนที่เป็นนายไม่ทราบเรื่องนี้ด้วย ตนจึงขอให้ท่าน ผวจ.และส่วนราชการทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้โดยด่วนด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการนำเอาเรื่องการฉลอง 241 ปี และการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆของ จ.ศรีสะเกษ ไปแสวงหาผลประโยชน์หาเงินเข้ากระเป๋าตนเองและพรรคพวกได้อีกต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!