สิงห์บุรี-จัดงานพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวงในหลวงรัชกาลที่ 9

สิงห์บุรี-จัดงานพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวงในหลวงรัชกาลที่ 9

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

           วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายปรีชา ดิลกพรเมธีปลัดจังหวัดสิงห์บุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสากิจ และภาคเอกชน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และถวายราชสักการะ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของรัชกาลที่ 9 ในการพระราชทานเทคโนโลยีฝนหลวงเพื่อบรรเทาภัยแล้งแก่ราษฎรชาวไทย รวมถึง เป็นการเผยแพร่โครงการพระราชดำริฝนหลวง ในโอกาสครบปีที่ 68 แห่งการริเริ่มและความก้าวหน้าในการปฏิบัติการฝนหลวงตลอดจน ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการสนองงานตามแนวพระราชดำริ
          ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้และจารึกเป็นวันสำคัญของประวัติศาตร์ชาติไทย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!