กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯ นำประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯ นำประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ. อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” พร้อมด้วย นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ
          จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งฝนหลวง อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อประชาชนใน โครงการพระราชดำริฝนหลวง
           คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง”และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง และในปี 2566 นี้ ถือเป็นวันครบรอบปีที่ 68 นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!