สมุทรปราการ-ทอท. มอบเครื่องช่วยฟังให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สมุทรปราการ-ทอท. มอบเครื่องช่วยฟังให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ภาพ/ข่าว:สุรศักดิ์ / อัญมณี คงสินธ์

          เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นางกรรณิการ์ เปรมประเสริฐ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องช่วยฟังตามโครงการตรวจสมรรถภาพการได้ยินและสนับสนุนเครื่องช่วยฟังให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ) ประจำปี 2566 จำนวน 11 คน ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB) การมอบเครื่องช่วยฟังตามโครงการตรวจสมรรถภาพการได้ยินฯ ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ ทอท. โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละ 1 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูญเสียการได้ยินสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เพิ่มคุณภาพชีวิตต้านการได้ยินที่ผิดปกติให้ดีขึ้นหรือใกล้เคียงกับบุคคลทั่วไป รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ทอท. กับประชาชนและชุมชนโดยรอบ ทสภ. อย่างยั่งยืน
          สำหรับปี 2566 จากการตรวจสมรรถภาพการได้ยินอย่างละเอียดสำหรับผู้สูญเสียการได้ยินระดับหูตึงมาก – รุนแรงมาก โดย โสต ศอ นาสิกแพทย์ วินิจฉัยแล้วมีผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินสมควรได้รับเครื่องช่วยฟังมีจำนวน 11 ราย ทั้งนี้มี 2 คนที่ได้รับคนละ 1 เครื่อง และพบว่ามี 9 คน ที่ได้รับคนละ 2 เครื่อง รวม 20 เครื่อง เป็นเงิน 700,000 บาท จนถึงปัจจุบัน ทอท. มอบเครื่องช่วยฟังให้กับประชาชนที่สูญเสียการได้ยินไปแล้ว จำนวน 59 ราย รวม 99 เครื่อง โดยใช้งบประมาณในการสนับสนุนเครื่องช่วยฟังดังกล่าว รวมเป็นเงิน 3,070,000 บาท ที่ผ่านมา ทอท. ได้ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานให้ดีขึ้น รวมทั้งมีนโยบายให้ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง คือ ทสภ. ทำอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

          นางกรรณิการ์ เปรมประเสริฐ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่ ทาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. ก็ได้ทำต่อเนื่องมาทุก ๆ ปี ซึ่งในปีนี้เราก็มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากทีมแพทย์ 11 ท่าน มูลค่าที่เรามอบให้ในปีนี้ประมาณ 7 แสนบาท ซึ่งสิ่งที่เราให้เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นการให้ที่ยั่งยืน เพราะว่ามันจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ได้รับเครื่องช่วยฟังดีขึ้น คุณภาพชีวิตประจำวันในการใช้ชีวิต ก็จะไม่เป็นภาระกับลูกหลาน เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็ต้องทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากโครงการนี้แล้วเราก็มีอีกหลายโครงการ ไม่เฉพาะเรื่องนี้ ทั้งด้านการศึกษา ด้านกีฬา เราเองก็ได้สนับสนุนทุก ๆ ปีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าในแต่ละส่วนงานของท่าอากาศยานไทย ที่รับผิดชอบในการที่จะดูแล และก็ให้การช่วยเหลืออยู่ ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกในการได้รับเครื่องช่วยฟัง ไม่ได้จำกัดแค่ในแนวเส้นเสียง ก็คือชุมชนที่อยู่โดยรอบในรัศมีที่เรารับผิดชอบอยู่ ซึ่งในส่วนของเส้นเสียงเราก็ได้ดูแลรับผิดชอบอยู่แล้ว

          นางสังเวียน พิกุลแก้ว อายุ 79 ปี ผู้ที่ได้รับเครื่องช่วยฟัง บอกว่า ตนก็รู้สึกดีใจที่ได้รับเครื่องช่วยฟัง เนื่องจากค่อนข้างเป็นปัญหาในการได้ยินอยู่ค่อนข้างมาก และตนก็รู้สึกมีความสุขที่หูกลับมาได้ยินเสียงปกติ
          นางสาวน้องฟ้า เจ๊ะดอเราะห์ อายุ 29 ปี มารดาของ เด็กชาย นฤวัฒน์ เจ๊ะดอเราะห์ อายุ 12 ปี บอกว่า น้องมีปัญหาการได้ยินตั้งแต่เกิด หูได้ยินแค่ 20 เปอร์เซ็นต์ ตนก็รู้สึกดีใจที่ทางท่าอากาศยานไทยมอบเครื่องช่วยฟังให้กับน้อง ทำให้น้องได้ยินเสียงเหมือนคนปกติทั่วไป น้องเองก็รู้สึกดีใจแต่น้องเป็นเด็กที่ไม่กล้าพูด ตนต้องของขอบคุณกับทางท่าอากาศยานไทยที่ให้เครื่องช่วยฟังกับลูกของตน ที่ทำให้เข้าได้ยินอีกครั้งนึง ทำให้ลูกของตนใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสบายสะดวกมากขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!